The lawyer Marina-Ioana Alexandru jumps to the aid of the medical staff to which the vaccination is required.NOTIFICATION

Time 27/10/2022 By myhoneybakedfeedback
Articole relaționate

Activenews is facing censorship on social networks and on the Internet.Enter the site directly to read and subscribe to our free bulletin.If you want to support us, any donation is welcome.God, help!

ascultă articolulDOAMNE ajută! Vă atașez aici NOTIFICAREA CADRELOR MEDICALE pe care am formulat-o spre a fi preluată și distribuită individual de fiecare medic și cadru medical care este condiționat de către angajator să se vaccineze și să se testeze ! Va rog să citiți cu atenție TOT ceea ce am scris, să informați și să distribuiți celor interesați!!! DUMNEZEU să vă aibă în paza LUI.....CĂTRESPITALUL/UNITATEA SANITARĂ.................................................................ORAȘ........................................... JUDEȚ/sector.....................................DOMNULE/DOAMNĂ DIRECTORSubsemnatul/a........................................................................,....................................................., domiciliat/ă în...................................…………………………………………………………...,în calitate de medic/asistent medical/personal medical(funcția).................................................raportat la măsurile abuzive ce se vor a fi impuse întregului personal medical din România cu privire la obligativitatea vaccinării și testarea PCR, VĂ NOTIFIC că NU îmi DAU CONSIMȚĂMÂNTUL pentru aplicarea asupra mea a actului medical al testării împotriva virusului SARS CoV-2 (tetare PCR, test antigen rapid sau alt tip de testare pentru punerea în evidență a acizilor nucleici) pentru următoarele motive: 1.Sunt asimptomatic (nu prezint simptome specifice bolii în cauză), deci testarea este inutilă. NU s-a demonstrat că persoanele asimptomatice ar transmite boala.2.În timpul desfășurării activității mele profesionale am purtat tot timpul, conform protocoalelor în uz din unitățile sanitare, echipamentul de protecție recomandat. În Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) se precizează că „Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT”, deci nu am avut cum să mă infectez prin contactul cu pacienții. În mod similar, nici pacienții nu aveau cum să se infecteze prin contactul cu mine.3.(Pentru cine a trecut prin boală și are test anticorpi pozitiv) Am trecut prin boala COVID-19 și am anticorpi în titru protector, dovadă rezultatul testului de anticorpi IgG atașat. Scopul declarat al vaccinării împotriva bolii COVID-19 este acela ca persoana să producă anticorpi împotriva SARS CoV-2; eu am dobândit acești anticorpi pe cale naturală. În Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) se precizează că persoanele vaccinate (despre care se presupune că au anticorpi protectori împotriva SARS CoV-2) NU trebuie testate. Având anticorpi în titru protector, subsemnatul/subsemnata NU trebuie să fiu testat/testată.De asemenea, VĂ NOTIFIC că NU îmi DAU CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLII COVID-19 din următoarele motive:1.Vaccinarea, "este un act medical de administrare a unui vaccin”, iar unul dintre principalele obiective ale activității de vaccinare este "controlul bolilor transmisibile” – deci este un act medical profilactic de obținere a imunității. Imunitatea se obține și pe cale naturală, nu numai prin vaccinare.2.Vaccinarea populației în masă în general și a întregului personal medical, în mod particular, fără a fi efectuate analizele medicale individuale complete prin care să se verifice starea de sănătate și compatibilitatea cu substanța injectată, denotă o absolută lipsă de discernământ medical din partea așa-zișilor decidenți, care astfel, a generat posibilitatea apariției multiplelor abuzuri exercitate din partea statului prin autoritățile desemnate spre a duce la îndeplinire vaccinarea populației din România.3.Vaccinarea a fost transformată dintr-un act medical realizat cu scop preventiv, într-un act administrativ-politic ce ne este dovedit prin modul dolosiv (viclean)de implementare, care nu are legătură cu sănătatea populației, ci exclusiv cu eradicarea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși.4.Consimțămăntul pentru nici un tratament nu poate fi prezumat, condiționat și mai mult decât atât, este interzis a fi viciat.A SE REȚINE !!! Actul medical este un serviciu oferit (nu impus) la solicitarea oricărei persoane care cere, aflate în nevoia de a-și proteja starea de sănătate, indiferent dacă dorește să o facă preventiv sau terapeutic, motiv pentru care, consimțămăntul acesteia trebuie să reprezinte acordul de voință informat, liber exprimat, expres, neechivoc și neviciiat prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, respectiv eroarea, violența, dolul(viclenia) și leziunea.Prin obligarea la vaccinarea în masă a persoanelor din Romania, fără a exista undiscernământ medical din partea „autorităților de specialitate”abilitate, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor care refuza vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul aplicării acestui act medical, este acela de a "asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , se încalcă în mod flagrant dreptul pretins a fi apărat .VĂ INFORMEZ că prin condiționarea accesului subsemnatului/ei la locul de muncă pe care mi l-am ales în vederea exercitării profesiei mele, pe lângă faptul că vă faceți vinovați de vicierea consimțământului meu prin toate aceste forme enunțate mai sus, mai grav, vă faceți vinovați de încălcarea flagrantă a art.41(1) din Constituția României „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.”5.Pe lângă vicierea consimțământului, sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, implicit și ale mele, statuate în Constituția României, după cum urmează :Art.22 –(pct.1)”Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.”Art.23 - (pct.1)”Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.”Art.24 - (pct.1)”Dreptul la apărare este garantat.”Art.26 – (pct.2)”Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși.”Art.29 –„Libertatea conștiinței” (pct.1) – „….nimeni nu poate fi constrîns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale.” (pct.2) „Libertatea conștiinței este garantată.”Art.30 – (pct.1) „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor..........sunt inviolabile.”Art.34 – (pct.1) „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .”Art.41 - (pct.1) „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.”6.NOTĂ!!! Potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, aprobată prin HG nr.1031/2020, în România vaccinarea este VOLUNTARĂ și gratuită.Având în vedere dispozițiile constituționale privind garantarea dreptului la ocrotirea sănătății, ținând cont de prevederile art.660 din Legea 95/2006 republicată, cu modificarile și completările ulterioare, privind acordul pacientului supus metodei de prevenție, condiționarea accesului personalului medical în general și al meu în mod particular la locul de munca ales, de vaccinarea împotriva COVID-19 și testarea de orice natură, în condițiile în care eu sunt o persoană sănătoasă, este total înafara legilor din România.Mai mult decât atât, a devenit de notorietate faptul că studiile științifice și raportările au arătat: imprecizia testelor uzitate, infestarea a-priori a testelor cu însuși virusul pentru care se face testarea, toate autoritățile internaționale și naționale au anunțat de la bun început că vaccinarea împotriva COVID-19 este experimentală pănă în anul 2023, iar practica a demonstrat nocivitatea serului aplicat, prin reacțiile adverse multiple și foarte grave apărute după vaccinare.7.În situația în care alegeți să nu țineți cont de dreptul și libertatea mea de a nu-mi da consimțământul pentru vaccinare și testare de orice natură, fiind un om sănătos, pe de o parte, iar pe de altă parte, alegeți să îmi încălcați dreptul fundamental la muncă, luați act că VĂ SOLICIT IMPERATIV să dați DECLARAȚIE NOTARIALĂ PE PROPRIE RĂSPUNDERE sub sancțiunea legii penale că vă ASUMAȚI și VĂ OBLIGAȚI să răspundeți penal pentru orice tip de posibilă vătămare corporală a subsemnatului/ei provocată de orice tip de reacție adversă post-vaccinală apărută (de la simpla iritație a pielii până la efectul letal) și să acordați despăgubiri în valoare de UN MILION DE EURO pentru vătămare corporală gravă a subsemnatului/ei sau familiei, pentru uciderea mea.8.Vă notific că AVEȚI OBLIGAȚIA să respectați drepturile, libertățile și interesele cetățenilor, implicit și ale mele, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României.Pe cale de consecință, pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cer imperativ respectarea Constituției României pe care ați încălcat-o, sens în care, înțeleg să fac uz de toate căile prevăzute de lege pentru reglementarea de urgență a acestei situații.În cazul în care veți ignora această notificare, voi considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului persoanei de a dispune de ea însăși, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.Astfel mă forțați, contrar voinței mele să fac uz de toate procedurile legale împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, la situația de fapt creată, la dispozițiile nelegale, excesive și abuzive pe care doriți să le aplicați, precum și la prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții mele, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.SOLICIT comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări. Cu respect,(numele în clar și semnătura olografă)NOTĂ: se listează în două exemplare, se semnează ambele exemplare, apoi, un exemplar se depune direct la registratura unității sanitare/spital, etc. unde aveți locul de muncă, iar pe al doilea exemplar cereți să vă aplice ștampila cu numărul de înregistrare de la registratura unității.Mult succes și DOAMNE ajută ! *Avocat Marina-Ioana Alexandru (tel.0744 369 973 și email: marinaioanaalexandru@gmail.com)*Doctor Anca Nițulescu(tel.0736 163 648 și email: medici.consinformat@gmail.com)

Because we are censored on facebook you can find us on Telegram and Googlenews

 Avocata Marina-Ioana Alexandru sare în ajutorul cadrelor medicale cărora li se impune vaccinarea. NOTIFICARE