O companie încearcă să obțină peste 7,6 mil. de lei de la primăria Chișinău; Decizie controversată a instanței din Bălți | Jurnal.md

Timp 05/07/2022 De mhb

O companie încearcă să obțină peste 7,6 mil. de lei de la primăria Chișinău; Decizie controversată a instanței din Bălți

Primăria municipiului Chișinău riscă să fie prejudiciată cu 7,6 milioane de lei, într-un alt dosar de rezonanță, cu implicarea companiei „Oferta Plus” S.R.L. Informații în acest sens au fost prezentate de primarul capitalei, Ion Ceban

SRL „Oferta Plus” a depus cererea în Judecătoria Bălți (sediul Central) privind solicitarea din contul Primăriei Chișinău și Consiliului municipal, în sumăde 3.750.000 lei, cu titlu de datorie și 3.939.534 lei cu titlu dedobândă de întârziere.

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 16 iulie 2021,cererea companiei „Oferta Plus" S.R.L. a fost admisă integral.

Mai grav este că instanța a dispus suplimentar și încasarea dobânziide întârziere în sumă de 3.939.534 lei, contrar legislației în vigoareși fără a argumenta temeinicia soluției pronunțate, susține primarul capitalei.

Dosarul este unul vechi, încă la 16 ianuarie 2006, Societatea ,,Grandteam" LLC (o companiecu sediul în SUA), a acționat în instanța de judecată S.C. „Sintec Gaz"SRL și Consiliul municipal Chișinău, solicitând încasarea în mod solidara sumei de 3.750.000 lei.

O companie încearcă să obțină peste 7,6 mil. de lei de la primăria Chișinău; Decizie controversată a instanței din Bălți | Jurnal.md

În procesul respectiv a participat compania „Oferta Plus" S.R.L., în calitate de intervenient accesoriu.

CSJ a emis o decizie irevocabilă, în 2006

Ca finalitate a procesului respectiv, prin decizia irevocabilă aCurții Supreme de Justiție din 18 mai 2006, s-a dispus încasarea sumeide 3.750.000 lei doar din contul companiei „Sintec Gaz" S.R.L., iarcerința cu privire la încasarea din contul Consiliului municipalChișinău a sumei de 3.750.000 lei catalogându-se ca cerințăneîntemeiată.

Mai târziu, prin Încheierea Curții de Apel Economice din 01 aprilie2008, compania S.R.L. „Oferta Plus”, în calitatea de succesor, s-asubrogat în drepturile procesuale cu compania „Granteam" LLC, inclusivși în dreptul privind încasarea sumei de 3.750.000 lei de la compania,,Sintec Gaz" S.R.L.

Două hotărâri judecătorești diferite

„La ziua de astăzi, în situația creată, compania „Oferta Plus" S.R.L. aajuns să dețină două hotărâri pronunțate de instanțe judecătoreștidiferite, cu privire la încasarea uneia și aceleiași sume în valoare de3.750.000 lei, într-un caz de la compania „Sintec Gaz" S.R.L. (având învedere decizia Curții Supreme de Justiție din 18 mai 2006), iar încelălalt de la Primăria municipiului Chișinău și Consiliul municipalChișinău (reieșind din hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din16 iulie 2021)”, precizează primarul.

Însă, ținând cont de partea motivată a deciziei Curții Supreme deJustiție din 18 mai 2006, rezultă că Primăria municipiului Chișinău nuare obligația de achitare a sumei în valoare de 3.750.000 lei, cerințarespectivă fiind respinsă ca una neîntemeiată.

Decizia instanței din Bălți a fost contestată

Primăria municipiului Chișinău a contestat hotărârea JudecătorieiBălți (sediul Central) din 16 iulie 2021, cauza urmând a fi examinată deCurtea de Apel Bălți, în timpul apropiat.

Suplimentar, Primăria municipiului Chișinău a sesizat mai multeinstituții de stat despre situația creată, în sensul monitorizăriisituației respective, cu luarea măsurilor ce se impun, în limitelecompetențelor acestora.