Primăria primeşte cereri pentru tichetele sociale de Paşte Recomandat Focuri de artificii, în noaptea dintre ani, în trei zone ale Galaţiului!

Timp 08/03/2022 De mhb

Primăria municipiului Galaţi informează că, prin intremediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială, acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Paşte.

Categoriile de persoane care pot solicita un ajutor de urgenţă sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor legale de Paşte sunt:- pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;- familii cu 4 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;- familii monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;- familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;- persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;- alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgenţă sunt:- venitul net/membru de familie să fie sub 800 lei/lună/membru de familie;- să nu deţină în proprietate clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;- să nu deţină în proprietate: teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţi cu o suprafaţă mai mare de 500 m2 în intravilan şi/sau 1.000 m2 în extravilan;- să nu deţină în proprietate autoturism, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente.

Primăria primeşte cereri pentru tichetele sociale de Paşte Recomandat Focuri de artificii, în noaptea dintre ani, în trei zone ale Galaţiului!

Acte necesare:- cerere tip (ce poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi www.primariagalati.ro);- actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;- acte care dovedesc situaţia materială a solicitantului şi a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizaţie/alocaţie, adeverinţă salariu şi alte acte doveditoare ale venitului realizat);- acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul (adeverinţă medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieşire din spital).

Cererile însoţite de copii după actele mai sus menţionate se pot trimite:- online pe adresa de email: spas.galati.2014@gmail.com;- fax: 0236/307.799.

Persoanele care nu au posibilitatea transmiterii online sau prin fax a cererii şi documentelor menţionate mai sus vor fi contactate telefonic de reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială în vederea identificării unei soluţii pentru depunerea acestora. Termenul de depunere a cererilor este până pe data de 03 aprilie 2020.